Velden zijn niet correct ingevuld

Social Work studenten zoeken vrijwilligersactiviteit voor project Er op af!

Gezocht: organisaties die ruimte hebben voor studenten Social Work

De studenten van de opleiding Social Work van de Hanzehogeschool hebben de opdracht om in de periode november 2020 tot maart 2021 zelf een activiteit te zoeken waarbij zij als vrijwilliger een bijdrage leveren aan de samenleving. Dit kan aan een individu zijn, aan een groep, binnen of buiten een instelling etc.

Het is geen stage, met alle regelingen die de opleiding daaraan verbindt, maar een door de student zelf gekozen activiteit. Het aantal uren hiervoor bedraagt 42 uren.

De student gaat zelf op zoek, laat hierin een ondernemende houding zien door zelfstandig uit te zoeken waar gewenst vrijwilligerswerk voor hem of haar zou kunnen zijn, bij welke persoon/instelling/club/wijk etc. en legt hiertoe zelf contacten.

Een plan van aanpak voor de vrijwilligersactiviteit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de docent vóórdat begonnen wordt met de activiteiten. De student regelt vervolgens alles zelf met betrokken organisatie/persoon en schrijft na afloop een verslag, dat is bedoeld voor school. De verschillen met stages (jaar 2 en jaar 3 social work) zijn:

  • Er is geen begeleiding vanuit school op de gekozen plek. Met vragen kan de student uiteraard op school terecht bij klasgenoten en de docent. De student is aan de slag als vrijwilliger.
  • Er is geen vorm van verzekering anders dan wettelijke aansprakelijkheid vanuit de individuele student zelf.
  • Wij vragen geen vergoeding voor de uitgevoerde activiteiten vanuit de organisatie/instelling/persoon.

Heb jij een leuke plek voor één van deze studenten en kan je wel een wat hulp gebruiken bij jouw vrijwilligersinitiatief?
Neem gerust contact op met Sanne Tilman, vrijwilligerscoördinator Sociaal Werk De Schans (s.tilman@sociaalwerkdeschans.nl)Naar het overzicht