Velden zijn niet correct ingevuld
gemeente Westerkwartier

gemeente Westerkwartier sociaal domein

Vestigingsplaats: Leek

 

 

 

 

 Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier

 

De Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier is het adviesorgaan dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier gevraagd en ongevraagd adviseert over beleidszaken en de uitwerking daarvan op het gebied van het Sociaal Domein.

 

Het Sociaal Domein omvat grofweg de taken en verantwoordelijkheden op gemeentelijk niveau uit de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet.

 

 

 

 

 

westerkwartier.nl

Aangeboden vacatures

Aangeboden vrijwilligerswerk

Aangeboden trainingen

Geen trainingen aangeboden