Velden zijn niet correct ingevuld
St. Mentorschap Noord

St. Mentorschap Noord Zorg en Welzijn

Vestigingsplaats: Drachten

St. Mentorschap Noord wil mensen die door ziekte of beperking niet (meer) goed zelf voor hun belangen kunnen opkomen, steunen bij het voeren van eigen regie en waar nodig vertegenwoordigen, zodat optimaal wordt opgekomen voor hun welbevinden en mogelijkheden om aan de samenleving deel te (blijven) nemen en te (blijven) leven in de stijl waarin men dat gewend is en wenst. Vanuit deze missie wil St. Mentorschap Noord voor iedere persoon die door zijn ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kan opkomen, en ook geen familie of gemachtigde heeft, mentorschap mogelijk maken.

www.mentorschapnoord.nl

Aangeboden vacatures

Aangeboden vrijwilligerswerk

Aangeboden trainingen

Geen trainingen aangeboden