Velden zijn niet correct ingevuld
VluchtelingenWerk Noord Nederland

VluchtelingenWerk Noord Nederland Integratie

Vestigingsplaats: Marum

Vanuit de samenwerking met Sociaal Werk De Schans verzorgen wij de maatschappelijke begeleiding aan de statushouders die zich in de gemeente vestigen. Dit doen we door inzet van vrijwilligers bij mensen thuis en de wekelijkse inloopspreekuren.
De maatschappelijke begeleiding bevat in ieder geval de volgende componenten:
• praktische hulp bij het regelen van basisvoorzieningen: ondersteuning en coaching van vergunninghouders bij het regelen van praktische zaken en het wegwijs
maken in de gemeente;
• hulp bij het starten van de inburgering: informatie over het inburgeringstraject en hulp bij het vinden van een inburgeringscursus waar nodig
• tijdens ons inloopspreekuur zijn onze cliënten welkom met hun vragen. Dit kan zonder of met afspraak. De vragen die op het spreekuur de revue passeren zijn zeer uiteen: van een uitleg van een simpele informatieve brief tot het invullen van (ingewikkelde) formulieren van allerlei instanties die voor mensen op dat moment van toepassing zijn. Het spreekuur wordt in een ploegje van twee mensen gedraaid.

  • NB: In de coronatijd is onze dienstverlening wat aangepast. Hoewel de ondersteuningsvragen van de statushouders nog steeds centraal staan, zijn wij genoodzaakt om zoveel mogelijk op afstand te begeleiden en fysieke contacten tot minimum te beperken. Ook onze fysieke spreekuren gaan niet door maar daar waar nodig maken we individuele afspraken met clienten.
https://www.vluchtelingenwerk.nl/noordnederland/vluchtelingenwerk-westerkwartier

Aangeboden vacatures

Aangeboden vrijwilligerswerk

Aangeboden trainingen

Geen trainingen aangeboden