Velden zijn niet correct ingevuld

Penningmeester bestuur Humanitas Westerkwartier

Humanitas is een vrijwilligersorganisatie. Bij onze afdeling zijn ruim 80 vrijwilligers actief en worden we ondersteund door 5 beroepskrachten. We begeleiden jaarlijks ongeveer 600 mensen bij verschillende activiteiten. Onze vrijwilligers zijn actief bij:

 • Thuisadministratie (steun bij geldproblemen, invullen formuleren);
 • Opgroeien (project Home-Start is in ontwikkeling);
 • Opvoeden (voorlezen, huiswerkbegeleiding, kindervakantieweken);
 • Hospice Vredeborgh in Leek

Het bestuur van Humanitas bestaat eveneens uit vrijwilligers, het betreft dus een onbezoldigde functie.

Waardevol vrijwilligerswerk

Humanitas staat voor het behoud van regie over eigen leven voor mensen die dat tijdelijk zijn kwijtgeraakt en voor een samenleving waarin plaats is voor iedereen. Daarom komen we op voor mensen die hun eigen leven actief vorm geven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar. Met geschoolde vrijwilligers helpen wij deze mensen bij financiële administratie, opgroeien, taalontwikkeling en sociale steun.

Kernwaarden van Humanitas zijn: gelijkwaardigheid, verantwoordelijk, zelfbeschikking en vraaggericht. We staan naast de hulpvrager, nooit er boven.

Als penningmeester vervul je een cruciale rol binnen de afdeling, namelijk zorgdragen voor alle geldzaken. Hiermee lever je een belangrijke bijdrage aan de doorgang van alle activiteiten van de afdeling Westerkwartier. Naast het beheren van de financiën is het samenwerken en afstemmen met de controller van het district van belang: de boekhouding is centraal op districtsniveau geregeld.

 Als penningmeester hou je je met de volgende taken bezig:

 • het ontwikkelen en uitvoeren van het financieel beleid van de afdeling
 • beoordelen van voorstellen op hun financiële haalbaarheid
 • opstellen en bewaken van de begroting, samenstellen van de jaarstukken in samenwerking met de financieel administratief medewerker van het district
 • boekingen controleren
 • subsidie aanvraag voorbereiden en overleg voeren met subsidieverstrekker over de aanvraag  
 • informeren van het bestuur over alle relevante financiële zaken
 • het accorderen van alle financiële transacties
 • zorgen voor een gezonde financiële basis van activiteiten
 • bezig houden met fondsenwerving
 • bijwonen portefeuille overleg, bestuursvergaderingen, bijeenkomsten van het district

 Wat we vragen:

 • kennis van en ervaring met het voeren van een financiële boekhouding
 • een netwerker, liefst met lokale contacten
 • maatschappelijke betrokkenheid
 • goede communicatieve eigenschappen, oa afstemming met controller van het district Groningen
 • een kritische houding t.a.v. (financiële) ontwikkelingen op landelijk en districtsniveau en afdelingskeuzes
 • bestuurlijke vaardigheden of bereid zijn deze verder te ontwikkelen
 • positief staan achter de waarden van Humanitas;
 • affiniteit met visie en doelstellingen van Humanitas;
 • een tijdsinvestering van een dagdeel per week;

 Wat wij bieden:

 • een actieve afdeling met betrokken en enthousiaste vrijwilligers;
 • een (online) inwerkprogramma van Humanitas
 • een inwerkperiode met de huidige penningmeester
 • vergoeding van onkosten.


Gegevens


Aangeboden door
Humanitas - Westerkwatier

Adres
Tolbert

Activiteiten
Administratie, Bestuurlijk

Doelgroepen
Kinderen, Jeugd en jongeren , Volwassenen, Ouderen, Andere culturen

Inzet
Regelmatig en doorlopend

Sectoren
Hulpverlening, zorg en welzijn

Reactie sturen naar de aanbieder

Door middel van onderstaand formulier kunt u een reactie plaatsen op deze vacature. Heeft u al een account bij ons dan kunt u inloggen zodat u niet de gegevens opnieuw hoeft in te voeren.

Hoe wilt u reageren?

Organisatiegegevens

Naam & aanhef

Gegevens

Reactie

Naar overzicht