Navigatie overslaan
Stel je vraag: (0594) 745096
|Home|Nieuws|Team|Contact
   
Terug naar overzicht

gastdocent basisschool

Wij willen de leerlingen van BBS de Verwondering kennis laten maken

met verschillende onderwerpen naast het vaste school curriculum.

Denk aan alledaagse activiteiten als koken en bakken of

ontspannings- en creatieve activiteiten, sporten en spel of

informatieve lessen zoals geschiedenis. Hiervoor zoeken we

vrijwilligers die gepassioneerd zijn over een onderwerp en een

gastles willen verzorgen.



We hebben dit schooljaar 4 keer een periode van 4 weken

georganiseerd waarin we ateliers willen aanbieden aan onze

leerlingen. We zoeken ervaringsdeskundigen die onze leerlingen 4

maal een gastles kunnen geven van maximaal 1 uur en 15 min. Je kunt

je aanmelden voor een vaste dag in de week (ma t/m do) voor 4 weken

achtereen van 12:30 tot 14:00. Je krijgt 3 tot 8 leerlingen van

groep 3 tot groep 8.



Periode 1 en 2 zijn  reeds geweest



Periode 3 week 9 t/m week 12

startende op maandag 28 februari



Periode 4 week 19 t/m/ 22

startende op maandag 9 mei



De leerkrachten geven zelf ook een atelier. Elke dag in die periode

worden er minimaal 3 verschillende ateliers aangeboden en de

kinderen kunnen dan voorafgaand aan de periode kiezen welke ateliers

ze die periode willen volgen. Een atelier kan ook 2x per week zijn

voor een wat groter project. Je hebt dan dus voor die periode van 4

weken steeds hetzelfde groepje kinderen.



Voorbeelden van de huidige ateliers zijn:

sporen zoeken in het bos

wandelen met de boswachter

keuken experimentjes

yoga/mediatie

Computers uit elkaar halen en bouwen

koken

mountainbike

klankschalen



Heb je een passie en een talent kom dit delen met onze leerlingen!

  • Start datum: 01-02-2022
  • Aantal vrijwilligers gezocht: 3
  • Werktijden: 12:00-14:00
  • Locatie: Melkweg 13 9306 TC Alteveer (gem. Noordenveld) Drenthe

BBS de Verwondering

Brede Basisschool De Verwondering biedt in een kleinschalige en natuurlijke setting een nieuw flexibel basisschoolonderwijssysteem aan, waarin kinderen zichzelf mogen ontdekken, hun intrinsieke nieuwsgierigheid kunnen onderzoeken en vrij van competitie- en prestatiedwang in eigen tempo kunnen uitgroeien tot creatieve en inventieve sociale jongeren (jong volwassenen) . Hun begeleiders zijn professioneel, empathisch, vertrouwenwekkend en bieden houvast en veiligheid om kinderen te coachen, te inspireren en te laten groeien.



In het onderwijsplan wordt de kwaliteit gewaarborgd, deze is goedgekeurd door de onderwijsinspectie.

Reageren

Heeft u interesse?

Bemiddel mij met de aanbieder!