Navigatie overslaan
Stel je vraag: (0594) 745096
|Home|Nieuws|Over ons|Contact
   
Terug naar overzicht

VRIJWILLIGERSVACATURE : Leden voor de Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier

De Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier is het adviesorgaan dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier gevraagd en ongevraagd adviseert over beleidszaken en de uitwerking daarvan op het gebied van het Sociaal Domein.Het Sociaal Domein omvat grofweg de taken en verantwoordelijkheden op gemeentelijk niveau uit de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet.De Adviesraad zoekt een meerdere leden met kennis van zaken op één van deze gebieden, dan wel met de mogelijkheid deze kennis op niet al te lange termijn op te doen. Voor direct en op termijn.Functie-eisen• Denkt vanuit het algemeen belang• Is gericht op samenwerking• Heeft enige kennis van de sociale kaart in het Westerkwartier• Beschikt over een lokaal maatschappelijk netwerk• Heeft een positief kritische blik• Kan signalen uit de samenleving vertalen naar een advies• Kan praktisch en beleidsmatig denken, adviseren en communiceren• Woont in de gemeente Westerkwartier• Heeft geen dienstverband bij de gemeente of bij een door de gemeente gecontracteerde partij in het Sociaal Domein en heeft geen zitting in het gemeentebestuur De Adviesraad vergadert in principe iedere eerste maandagavond van de maand. Het vereiste tijdsbeslag bedraagt ongeveer 10 uur per maand. Voor de leden bestaat een  onkostenregeling. Benoeming gebeurt door het college van burgemeester en wethouders op voordracht van de Adviesraad.Voor meer informatie en/of interesse in deze vacature kunt u reageren. Waarin u een korte motivatie verteld en uw cv meestuurt.Graag reageren voor 31 januari 2022!

  • Start datum: 2021-12-01
  • Aantal vrijwilligers gezocht: 4
  • Werk tijden: elke eerste of tweede maandagavond van de maand is er een vergadering
  • Locatie: Westerkwartier

gemeente Westerkwartier

   

  Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier De Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier is het adviesorgaan dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier gevraagd en ongevraagd adviseert over beleidszaken en de uitwerking daarvan op het gebied van het Sociaal Domein. Het Sociaal Domein omvat grofweg de taken en verantwoordelijkheden op gemeentelijk niveau uit de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet.     Reageren

Heeft u interesse ?

Bemiddel mij met de aanbieder!